20

Sat/Apr

Workshop: Docker From Zero to Hero รุ่น 4

No age restriction

Description


Workshop: Docker From Zero to Hero #4
คอร์สที่จะสอนการใช้งาน Docker และ Container Service ให้คุณได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Docker มาก่อนพร้อมตัวอย่างใน Workshop ให้ลงมือทำจริงทุกๆ บทเรียน

เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรบน Docker สำหรับ Production workload, การจัดการระบบเน็ตเวิร์คและ Load Balancer บน Container Virtual World จนถึงการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายแบบเครือข่ายเสมือน (MacVlan), การใช้งาน Docker Cluster Mode (Swarm) เพื่อขยายการให้บริการ Docker ไปบน Cloud/On-Premise Datacenter เพื่อให้บริการ Core Business เพื่อสร้างคุณจาก Zero to Hero บนโลกของ Docker World ได้อย่างเต็มตัว

Prerequisite:

 • Windows (64 bit)/ Mac / Linux (64 bit)machine (ubuntu / alpine prefer)
 • 1 email address (For register “hub.docker.com”) / hub.docker.com account
 • Line Notify Token (www.notify-bot.line.me)
 • Tool for editor (vscode etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Basic understand for linux operate
 • Basic text editor skill (vim prefer) and linux structure
 • Internet for download / upload image
 • Generate LINE Token: www.notify-bot.line.me
undefined

Workshop date:

SAT 20 Apr 2562 | 9.00 - 17.30 น.
SUN 21 Apr 2562 | 9.00 - 17.30 น.


Course Outline:

Day1

9.00 - 09.30 : Registration
9.30 - 12.00 : Morning Session

 • Docker principle
 • Docker machine
 • Image, Repository & Tag, container

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • CPU, Memory and I/O
 • Network
 • Volume
 • Inspect and Log

15.00 - 15.15 : Mini break

 • Commit
 • Docker Security
 • Kitematic (Alpha)

17.00 - 17.30: Q&A 

Day2

9.00 - 09.30 : Morning Session

 • Docker file and Build
 • Compose
 • Registry

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Swarm Mode
  • Conceptual of Swarm
  • Swarm Mode Architecture
  • Swarm init/join cluster system
  • Swarm service
  • Orchestrator Assignment

15.00 - 15.15 : Mini break

 • Swarm Mode (Con't)
  • Config and Secret
  • Network Overlay and Ingress
  • HA Manager Role
  • Docker Stack Deploy (Compose Swarm Mode)
 • Portainer for Docker

17.00 - 17.30: Q&A 

วิทยากร:
Praparn Luengphoonlap (อ. ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :

 • Co-founder & CEO at Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer
 • Banking & Insurance Tech Co.


Lecturer Experience :

 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero รุ่น 1 / รุ่น 2 / และรุ่น 3
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes on 8 รุ่น 1 / รุ่น 2 / และรุ่น 3
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

สถานที่: 3Digits Academy สาขา BTS กรุงธนบุรี (3DS INTERACTIVE) ซ. สาทรเมนชั่น ข้างเสนาเฟส แผนที่ goo.gl/maps/qhbvmX9pX7B2 ห้องสอนใหญ่ 301 (ชั้น 3) 

undefined

การเดินทาง:

1. รถไฟฟ้า+เดิน: ลงรถไฟฟ้าสถานี BTS กรุงธนบุรี (ทางออก 4) แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที
จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน: ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

3. รถยนต์: ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มา เนื่องจากหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟส ซึ่งบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่าง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง

โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

REMARK:
*No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
**ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเบิกกับทางบริษัทท่าน จะต้องแจ้งรายละเอียดบริษัทระบุมาในเว็บไซต์

หากท่านไม่ได้ระบุทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น

การขอใบเสนอราคา:
กรุณาส่งคำขอใบเสนอราคามาได้ที่
anyanee@3dsinteractive.com (อัณยานี)
*หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น

Ticket TypePriceQty.
Loading...

Event Organizer