Sign in | Register

12-19

Feb

Design Your Life

Must be 18 +

Description


Scroll down for Thai language / สำหรับภาษาไทย กรุณาเลื่อนลง

LIFE DESIGN SERIES is a course designed to improve your life. Every Monday of February 2018 there will be one class dedicated to one specific topic.

Episode 2 / 12 February / DESIGN YOUR LIFE

Life is a process, and if it’s a process it can be designed. No matter what is your background or profession, you can improve every aspect of your life, and this workshop is designed to help you to manage and design every aspect of your life. During the workshop, we will first present a few ideas, and then do some activities. You will actively participating to the activities and try them first hand. This workshop is intended to show you what you can do, every day, to improve yourself and the quality of your life. 


Episode 3 / 19 February / HOW TO STAY CREATIVE

Creativity is one of the most important skills today. But how can we be more creative in our daily life? This class will explain how creativity works and how you apply it to your own personal and professional life. During the workshop, we will first present a few ideas, and then do some activities. You will actively participating to the activities and try them first hand. This workshop is intended to show you what you can do, every day, to be more creative at work and in your personal life. 

Episode 4 / 26 February / BE YOURSELF

What makes you...you? This class is about self-exploration and self-awareness. Playing, sharing, discussing, you will learn some basic tools to be more in touch with yourself and therefore with your own life. During the workshop, we will first present a few ideas, and then do some activities. You will actively participating to the activities and try them first hand. This workshop is intended to show you how you can be more connected to yourself.


Who is teaching the class? Professor and designer Carlo Convertini was born in Italy and is currently based in Bangkok. He has more than 7 years of experience as educator and more than 10 as interior, furniture and product designer.

More info about it can be found on our Facebook page.

This class is a 90 minutes workshop during which we will experiment with basic tools and learn more about the topic and how to apply it to our daily life. The workshop is in English and there is a limited number of seats (20) so please book your seat in advance. No special skills are required, everyone can join.


--------------------


LIFE DESIGN SERIES หรือ “สมุดโน้ตเปลี่ยนชีวิต” คือคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณ ทุกวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราจะจัดคลาสในหัวข้อต่างๆ หนึ่งวันหนึ่งหัวข้อ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในแต่ละด้าน


12 กุมภาพันธ์ / ชีวิตคุณออกแบบได้

ชีวิตดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน และหากมันขั้นตอน เราก็สามารถออกแบบมันได้ ไม่ว่าเบื้องหลังของชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร คุณสามารถพัฒนาชีวิตของคุณได้ในทุกๆด้าน เวิร์คช็อปนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการและออกแบบชีวิตของคุณได้ด้วยตัวเอง

ในเวิร์คช็อปนี้เราจะเริ่มด้วยการนำเสนอแนวคิด และหลังจากนั้นเราจะทำกิจกรรมกัน คุณจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และได้ทดลองทำมันด้วยตัวเอง เวิร์คช็อปนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในทุกๆวันเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณ


19 กุมภาพันธ์ / ใช้ชีวิตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ แต่เราจะสามารถมี “ความคิดสร้างสรรค์” มากกว่าเดิมในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไรกัน? คลาสนี้จะอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์มีกระบวนการทำงานอย่างไรและคุณจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณได้อย่างไร

ในเวิร์คช็อปนี้เราจะเริ่มด้วยการนำเสนอแนวคิด และหลังจากนั้นเราจะทำกิจกรรมกัน คุณจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และได้ทดลองทำมันด้วยตัวเอง เวิร์คช็อปนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในทุกๆวันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณ


26 กุมภาพันธ์ / เป็นตัวของตัวเอง

สิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณ หรือ “เป็นตัวเอง” คืออะไร? คลาสนี้จึงเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองและตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง เราจะ “เล่น” “แบ่งปัน” “พูดคุย” ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับตัวตนรวมถึงชีวิตของคุณเองมากขึ้น

ในเวิร์คช็อปนี้เราจะเริ่มด้วยการนำเสนอแนวคิด และหลังจากนั้นเราจะทำกิจกรรมกัน คุณจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และได้ทดลองทำมันตัวเอง เวิร์คช็อปนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะ “เป็นตัวเอง” มากขึ้น


แล้วใครล่ะที่สอนคลาสนี้ คุณคาร์โล คอนเวอร์ตินี อาจารย์และนักออกแบบชาวอิตาลี ปัจจุบันทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ เขามีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการตกแต่งภายในรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์มากกว่า 10 ปี


คลาสนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเราจะร่วมกันลองใช้อุปกรณ์ง่ายๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมุดโน้ตให้มากขึ้น และเรียนรู้วิธีการใช้มันในชีวิตประจำวันจริงๆ คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษอะไรเลย ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ เวิร์คช็อปนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษ และรับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น รบกวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้า

Ticket TypePriceQty.
Loading...

Event Organizer