Sign in | Register

9-23

Jun

Tiger Presents Fungjai Lab

No age restriction

Description


 Tiger presents “Fungjai Lab” ซีรีส์ 3 งานคอนเสิร์ตจาก 'ฟังใจ' เปิดประสบการณ์การฟังเพลงด้วยแนวเพลงที่หลากหลายให้คุณได้มาร่วมกันพบสมมุติฐานความสนุกจากห้องทดลองแลปทั้งสามวิชาแบบนอกหลักสูตรที่ Glow Fish สาธร (https://goo.gl/maps/s9sCTziBTMU2)

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมทดลอง 

 1. เด็กสอบ- ฟรี! เพียงทำแบบทดสอบตาม link ของแต่ละวิชาและมีคะแนนผ่านเกณฑ์สามารถมารับบัตรได้ที่หน้างานเลยโดยทีมงานจะแจ้งผลผ่านทางอีเมล์

 2. เด็กเส้น - ข้อสอบเราไม่ทำเพราะเราจะใช้เงินแก้ปัญหา! ด้วยการซื้อบัตรผ่านทางที่ Ticketmelon มีบัตรให้เลือกดังต่อไปนี้: 

2.1 บัตรเด็กเส้น 200 บาท (เข้าได้ 1 งาน) "โปรโมชั่นจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2018 เท่านั้น"
2.2 บัตรเด็กหน้างาน 350 บาท (เข้าได้ 1 งาน) "เริ่มต้นวันที่ 3 มิ.ย. 2018 เป็นต้นไป"
2.3 บัตรเด็กเหมา 500 บาท (เข้าได้ 3 งาน) "หมดเขต 22 พ.ค. 2018"  

3. เด็กจับฉลาก- โปรดติดตามข้อมูลบนเพจฟังใจ - Fungjai เร็วๆนี้ 

4. เด็กโควต้า- เล่นกิจกรรมบนเพจ Tiger Beer เพื่อรับบัตรเหมา (เข้าได้ 3 งาน)


เชิญเลือกวิชาที่คุณอยากเข้าร่วม 

EP1. Psychedelic 101

วิชาที่จะพาผู้ชมทุกท่านไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการดูดนตรีผ่านจิตใต้สำนึกของคนดู 

 คาบเรียน: 9 มิ.ย. 2018  

 ตัวแปรต้น: Diaries  

 ตัวแปรตาม: Cloud Behind  

 ตัวแปรแทรกซ้อน: Chladni Chandi  

 ตัวแปรควบคุม: Buddhist Holiday  

 

 ลงทะเบียนเด็กสอบวิชา Psychedelic 101 : https://fungjai.typeform.com/to/GKhPvP

 

EP2. Electronic 101

วิชาที่จะรวมจังหวะทุกจังหวะแสดงร่วมกับแสงสีสร้างประสบการณ์ร่วมให้เสมือนเราเป็น 

ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับบทเพลงและเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ไปกับวงดนตรี 

คาบเรียน: 15 มิ.ย. 2018  

ตัวแปรต้น: Telex Telexs  

ตัวแปรตาม: DCNXTR  

ตัวแปรแทรกซ้อน: S.O.L.E.  

ตัวแปรควบคุม: Cyndi Seui  

 

 ลงทะเบียนเด็กสอบวิชา Electronic 101 : https://fungjai.typeform.com/to/QOWgoY

 

EP3. Thai Fusion 101

วิชาที่นำเสนอสิ่งที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันของคนไทยเพราะความเป็นไทยไม่เคย มีกฎเกณฑ์หรือคำจำกัดความแต่มันอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาผสมผสานไปกับการใช้ชีวิตของเรา 

คาบเรียน: 23 มิ.ย. 2018  

ตัวแปรต้น: Isanjah  

ตัวแปรตาม: Boyjozz  

ตัวแปรแทรกซ้อน: ไปส่งกู๊บขส.ดู๊ 

ตัวแปรควบคุม: Srirajah Rockers 

 

ลงทะเบียนเด็กสอบวิชา Thai Fusion 101 : https://fungjai.typeform.com/to/ZEK77K

Ticket TypePriceQty.
Loading...

Event Organizer