Sign in | Register

Description


Intania Young Alumni by CUEA presents

IYA Forum 2017 - Connecting the Future

Intania Young Alumni Forum 2017 (IYA Forum 2017) หรือ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย (Networking) สไตล์ IYA มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับเครือข่ายวิศวฯ จุฬาฯ ให้มีความแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อนำเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือในการทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยในงานจะมีการเชิญ นิสิตเก่ารุ่นเยาว์ พี่นิสิตเก่า CEO เจ้าของธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ มาเข้าร่วม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ มีการสร้าง Networking ในกลุ่ม IYA เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเทศไทย โดยในงาน จะมีการเรียนเชิญ  เข้ามาเสวนาให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้นิสิตเก่ารุ่นเยาว์ที่เข้าร่วมอีกด้วย โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 500 คน


ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมAudience

นิสิตเก่า รุ่น วศ.41 – วศ.55 และนิสิตเก่าที่สนใจ


Round Table Session - ทุก Session ดำเนินเวลาเดียวกัน กรุณาเลือกซื้อบัตรห้องใดห้องหนึ่งค่ะ


Working for a Corporation: Designing your future

เคล็ดลับการทำงานในองค์กร จากหางสู่หัว(มังกร) (หัวข้อด้านสายงานองค์กรขนาดใหญ่)

 1. รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (พี่ทริป) Intania 67 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 2. คุณธวัชชัย สำราญวานิช (พี่ต๊ะ) Intania 75 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า-แหล่งผลิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต (พี่ดิน) Intania 82 Assistant Vice President บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 4. คุณสิรินพร วัฒนะภราดร (พี่จอย) Intania 83 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดIntania Successors

วิศวฯ จุฬาฯ เมื่อต้องรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวจากพ่อแม่ ในยุคแห่ง Technology Disruption (หัวข้อด้านสายงานสำหรับเจ้าของธุรกิจ Entrepreneurship)

 1. คุณดนู โชติกพนิช (พี่ดนู) Intania 82 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.cobrainter.com
 2. คุณจิระ สันติวัฒนา (พี่ต้น) Intania 83 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง www.kingriceoilgroup.com
 3. คุณณัฐนัย อนันตรัมพร (พี่เก็ท) Intania 89 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จำกัด (มหาชน) www.interlink.co.th
1000 Miles Begin at The First Step

หัวข้อด้านสายงาน Startup/SME

 1. คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (พี่เล้ง) Intania 70 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MFEC www.mfec.co.th
 2. คุณรุ่งโรจน์ ตันเจริญ (พี่เล็ก) Intania 90 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rabbit's Tale www.rabbitstale.com
 3. คุณมหิศร ว่องผาติ (พี่ช้าง) Intania 84 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Hiveground www.hiveground.com
 4. คุณนพพล อนุกูลวิทยา (พี่นพ) Intania 90 ผู้ก่อตั้ง TakeMeTour www.takemetour.comThe Impact of Innovative Finance and Blockchain Technology

นวัตกรรมทางการเงินจะส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรในอนาคต (หัวข้อด้านสายงานเทคโนโลยีการธนาคาร การเงิน และการลงทุน)

 1. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (พี่อู๊ด) Intania 70 ประธานสายพัฒนาระบบงาน ธนาคารเกียรตินาคิน และที่ปรึกษาคณะทำงาน National E-Payment
 2. พี่นก มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ (พี่นก) Intania 80 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SEA บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม Garena, Shopee และ AirPay
 3. คุณวิศรุต ศรีโรจนกุล (พี่ต๋อม) Intania 81 Business Incubation Head บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 4. พี่พุธ พุทธิพร หงษ์สุรกุล (พี่พุธ) Intania (วศท ’56) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Enter Corporation บริษัทที่ปรึกษาด้านบล็อคเชน


Agenda

15:00 – 15:30 น. ลงทะเบียนเข้างาน

15:30 – 18.00 น. Intania Young Alumni Round Table Session ณ iScale ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา แยกออกเป็น 4 ห้องตามหัวข้อที่สนใจอันได้แก่

ห้อง 1 - Working for a Corporation: "Designing your future"

ห้อง 2 - Entrepreneur: "Intania Successors"

ห้อง 3 - Startup/SME: "1000 Miles Begin at The First Step"

ห้อง 4 - Finance : "The Impact of Innovative Finance and Blockchain Technology"

ทุก Session ดำเนินเวลาเดียวกัน กรุณาเลือกซื้อบัตรห้องใดห้องหนึ่งค่ะ

18:00 – 18:30 น. ลงทะเบียนเข้างานเลี้ยงช่วงเย็น ณ​ ลานเกียร์

18:30 – 19:00 น. การเปิดกิจกรรม Intania Young Alumni Forum

19:00 – 21:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และกิจกรรมภายในงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ https://m.me/IntaniaYoungAlumni

Ticket TypePriceQty.
Loading...

Event Organizer