2

Sat/Dec

The Missing Secret

Description


สัมมนา "THE MISSING SECRET"
2 วัน 2-3 ธันวาคม 2560
2-Days LIVE Seminar on the LAW of ATTRACTION Secrets
December 2-3, 2017

เรามีบางสิ่งสำหรับคุณ
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นความจริง
จงเชื่อว่าความคิดของคุณคือกุญแจของความสำเร็จของคุณ
THERE'S SOMETHING HERE FOR YOU IF YOU DESIRE TO TURN YOUR DREAMS INTO REALITY...
well, believe it: your thoughts hold the key to your success!

ดร.โจ วิทาลี และ ไมเคิล โบลดัค LIVE IN Bangkok
สัมมนาเปิดหนทางของความเป็นไปได้ที่เร็วและฉลาดที่สุด
เพื่อบรรลุความสำเร็จ โดยไม่ต้องเสียเวลมากกว่า 10 ปี

Dr. Joe Vitale & Michael Bolduc LIVE in Bangkok
This is the quickest, fastest, and smartest way possible to achieve success WITHOUT wasting 10+ years

เกี่ยวกับวิทยากร
ABOUT THE SPEAKERS

ดร. โจ วิทาลี -
บรรยายวันที่ 1
1 ใน อาจารย์จากภาพยนต์ “The Secret”
ดร. โจ วิทาลี มีการรูปแบบการสื่อสารที่สามารถสะกดใจพวกเราด้วยเสน่ห์ของเขาทำให้เขากลายเป็นนักสื่อสารและนักการตลาดที่ยอดเยี่ยม เขาได้เข้าร่วมโปรแกรม “The Secret” ที่ขายดีทั่วโลก สอนผู้คนให้ได้มี ทำ และเป็นในสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อสำเร็จในเป้าหมายทุกด้านของชีวิต

เพิ่มเติมจาก “The Secret” แล้ว ดร. โจ วิทาลี ยังได้ร่วมในภาพยนต์เรื่องอื่นอีก 15 เรื่อง อย่างเช่น Try it on Everything, The Opus, Leap!, The Meta Secret และ ภาพยนต์ล่าสุดของเขาคือ The Abundance Factor

ดร. โจ วิทาลี ได้ค้นพบ “The missing secret” ว่ามีสิ่งที่ขาดหายไปในความสำเร็จ เขาบอกว่าทุกคนได้ทำทุกอย่างถูกต้องแต่ยังคงไม่ได้ผลลพท์ที่ยอดเยี่ยม ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? เขาบอกว่าเรายังมีความตั้งใจที่ขัดแย้งกันอยู่ที่จะต้องทำให้ชัดเจน

วิธีการตลาดของ ดร. โจ วิทาลี ทำให้ผู้คนได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน เขาได้เข้าร่วมทุกด้านของการตลาด ตั้งแต่การตลาดทางตรงแบบอีเมลล์ดั้งเดิม ไปจนถึงแบบสาธารณะและการตลาดข้อมูลเชิงพาณิชย์ เขาเป็นประธานบริษัท Hypnotic Marketing และเป็นนักเขียนแนวสะกดจิตอันดับต้นของโลก เขาสร้างการเรียนการสอนจากที่บ้านเรียกว่า “Hypnotic Selling Secrets” และสร้างรายได้ถึง 450,000 เหรียญภายใน 3 วันในคอร์สนั้น

DR. JOE VITALE -
SPEAKER ON DAY 1
One of the teachers from the movie "THE SECRET"
Dr. Joe Vitale has a communication style that grabs you and sucks you in. His charismatic and hypnotic pull makes him a great communicator and marketer.

He was recently featured on the best-selling program, The Secret, teaching people how to have, do, or be anything they want and to achieve their goals in every single area of life.

In addition to The Secret, Dr. Vitale has been featured in a total of 15 movies so far. Some of them include: Try it on Everything, The Opus, Leap!, The Meta Secret and his latest film is titled The Abundance Factor.

Dr. Vitale discovered that there is a “missing secret” to success. He says many people do everything right but still don’t get great results. Why not? He says there are counter-intentions you need to clear.

Joe’s marketing methods have made people millionaires. He’s been involved with every aspect of marketing, from traditional direct mail to publicity to infomercials. He is the president of Hypnotic Marketing, Inc. and is the world’s first hypnotic writer. He created a home-study course called Hypnotic Selling Secrets — and made $450,000 in 3 days selling it online.

ไมเคิล โบลดัค -
บรรยายวันที่ 2
โค้ชอันดับ 1 ของโลกในการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
ไมเคิลได้โค้ชแบบส่วนตัวให้กับผู้คนมากกว่า 2,432 คนและอัตราความสำเร็จของกลุ่มคนนั้นมีมากถึง 99%

ไบรอัน เทรซี่ ได้กล่าวถึงเขาว่า “ไมเคิล โบลดัค - คือโค้ชอันดับ 1 ของโลกในการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ”

เขาคือผู้สร้าง “The science of Achievement ที่ซึ่งถูกนำไปใช้มากกว่า 1 ล้านคน

ไมเคิลได้โค้ชแบบส่วนตัวให้กับผู้คนมากกว่า 2,432 คนและอัตราความสำเร็จของกลุ่มคนนั้นมีมากถึง 99% เขาคือผู้สร้าง “The science of Achievement ที่ซึ่งถูกนำไปใช้มากกว่า 1 ล้านคน เขาคือนักเขียนขายดีหนังสือ “The Ultimate success formula”

ไมเคิล โบลดัค คือผู้ก่อตั้งและเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 7 บริษัท และสร้างรายได้หลายล้านเหรียญต่อปี

ไมเคิลยังเป็นนักพัฒนาเพื่อสังคม เขาช่วยเด็กกำพร้าด้วยการจัดหาของเล่น อาหาร เสื้อผ้า และสร้างเครือข่ายผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดแคลนเหล่านี้

MICHAEL BOLDUC -
SPEAKER ON DAY 2
World's #1 Coach to Set & Achieve Goals
Michael's goal is to help you achieve your goals faster and easier than you ever imagined.Michael has privately coached 2,432 people with a 99% success rate.

Brian Tracy says, "Michael Bolduc is the world's #1 coach to set and achieve goals."

Michael is the creator of the Science of Achievement which is currently being used by over 1 million people to achieve goals.  He is the author the bestselling book "The Ultimate Success Formula."

Michael Bolduc is the founder and partner of more than 7 successful companies generating millions in sales every year.

Michael is an active philanthropist: He helps orphan children by providing toys, food, clothing and the connection of a caring person that is missing in these children's life.

TICKET TYPEPRICEQUANTITY
Loading...

Event Organizer