Sign in | Register

18

Sat/Nov

Taste Makers

No age restriction

Description


Taste Makers

Try the new experience of talk show, challenging you to use all of your five senses along with the speakers, besides vision and audition, the olfactory sense and taste are also playing roles bringing you to the story in all-round dimensions - from arts, culture, identity, politics to religions.

Due to the limited availability of seats, early reservation is strongly recommended to ensure your participation.


สัมผัสประสบการณ์งานทอล์กรูปแบบใหม่ ที่จะให้คุณได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกส่วนร่วมไปกับวิทยากร นอกจาก รูปและเสียงแล้ว กลิ่นและรสก็กลายมาเป็นตัวละครสำคัญที่จะพาคุณไปสู่เรื่องราวในมิติรอบกายอื่นๆ ตั้งแต่ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ การเมือง ไปจนถึงศาสนา

พบกับเหล่า Taste Maker ทั้ง 9 ท่าน

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

Joei Masaki Asari - 15:00 น.
ทายาทเจ้าของร้าน Kojiya-Houten ที่ดำเนินการเพาะเชื้อโคจิ เชื้อราประจำชาติของญี่ปุ่น ​ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตอาหารหลากชนิด ทั้งโชยุ มิโสะ และสาเก มากว่า 400 ปี เขาจะมาพร้อมกับความรู้เรื่องการใช้ Koji ในบริบทวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม ร่วมกับการใช้ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ

กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา - 16:15 น.
ผู้คลุกคลีในวงการ NGO ด้านความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิชีววิถี และโครงการกินเปลี่ยนโลก จะมาพร้อมความหมายของอาหารง่าย อาหารยาก และความสะดวกกับสิ่งที่เราต้องแลก กับทั้งสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ

ลักขณา ปันวิชัย - 17:30 น.
คอลัมนิสต์ พิธีกร ผู้คร่ำหวอดกับเรื่องทางสังคมและการเมือง เธอจะนำเรื่องราวที่เธอถนัด ในบริบทของชาติพันธุ์มาบอกเล่าให้เราฟังผ่านเรื่องของการกินอาหารดิบ โดยนัยเรื่องความดิบเถื่อนทางอัตลักษณ์ การเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติ และสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคม
                     
นคร ลิมปคุปตถาวร - 18:45 น.
นักวิชาการ ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง และชุมชนเกษตรอินทรีย์ Heart Core Organic นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักวิจัยด้านนโยบายด้านอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม กับนิยามคำว่า “ออร์แกนิค” ที่มาถึงทางแยกระหว่างออร์แกนิคทุนนิยม และออร์แกนิคมนุษยนิยม

ภานุภน บุลสุวรรณ - 20:00 น.
เชฟแบล็ค เจ้าของร้าน Blackitch Artisan Kitchen เริ่มอาชีพจากการเป็นวิศวกร ก่อนจะผันตัวมาเป็นเชฟผู้ชื่นชอบการทดลองและคิดเป็นกระบวนการอย่างวิศวกรรม เกิดเป็นอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ กับวัตถุดิบท้องถิ่นและวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริง


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ - 15:00 น.
ลูกสาวคนเดียวของอาจารย์กอบแก้ว นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และอาหารไทยชาววัง เธอจึงซึบซับและเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ แต่อาหารในมุมมองเธอ เป็นเรื่องที่ควรจะ “ละ” การเจริญสติ การละในการแสดงความชอบ ความพอใจในการกิน


คณพร จันทร์เจิดศักดิ์ - 16:15 น.
ตัวแทนคนปักษ์ใต้ เชื้อสายญอนญ่า ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรมลายู โดยอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ทั้งมลายู ชวา ไทย อินเดีย และชาติตะวันตกอย่างดัทช์ โปรตุเกส และอังกฤษ การผสมผสานของอาหารและความเป็นอยู่จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่เธอจะมาเล่าเรื่องความทรงจำในครัวจากรุ่นสู่รุ่น


วีระวัฒน์ ตริยะเสนวรรธน์ - 17:30 น.
เชฟผู้เดินทางไปทำงานในครัวที่ซานฟานซิสโก ก่อนกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น มุมมองทางมานุษยวิทยา ประกอบกับเทคนิคการทำครัวสมัยใหม่ อาหารสำหรับเขาจึงเป็นการเล่าเรื่องราวของมนุษย์

และ ธเนศ วงศ์ยานนาวา 18:45 น.
นักวิชาการชาวไทยผู้โดดเด่นและมีผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านปรัชญาการเมือง ทฤษฎีสังคม ประวัติศาสตร์ คราวนี้เขาจะมากับ “ความแท้”​ เรื่องราวที่หลายคนกำลังดิ้นรนแสวงหาคำตอบ ว่าอะไรคือความแท้ อาหารไทยแท้ ภาษาไทยแท้ รวมทั้งคนไทยแท้


บัตรจำหน่าย 2 ราคา
General Ticket สำหรับการเข้าร่วมฟังเสวนา 
Taste Maker Experience (VIP Ticket) เปิดประสบการณ์ลอง ลิ้ม ชิม รส จากตัวอย่างอาหารปรุงสดบนเวที แบบพอหอมปากหอมคอ

* เข้าพื้นที่ช่างชุ่ย ฟรี

curated and moderated by Gai Lai Mitwichan

===== ONLINE TICKET IS NOW AVAILABLE =====
===== บัตรมีจำนวนจำกัด =====


For more information

bangkokdesignfestival.info@gmail.com
www.bangkokdesignfestival.com/2017/event/taste-makers/

Ticket TypePriceQty.
Loading...

Event Organizer