Sign in | Register

23

Sat/Dec

Trasher : Christmas Hero : Battle Of The Bitches ศึกวันชนแม่

Description


Battle Of The Bitches ศึกวันชนแม่

เปิดเพลงปะทะกันแบบเพลงต่อเพลงของศิงปินเหล่านี้

หลากหลายคู่

แบทเทิ้ลความซ่องกันไปเลย ตัว ๆ ให้ความรู้สึกเป็นสนามรบ

ต่อสู้กันด้วยความแรง

เปิด look what you made me do สู้ swish swish

เปิด anaconda สู้ booty

เปิด crazy in love สู้ where have you been. ไรแบบนี้

ใครมีอะไรมาแนะนำ คู่ไหน ว่ามาเลย !!

Ticket TypePriceQty.
Loading...

Event Organizer