April 27, 2017

:: ก่อนจบ 2560 :: วิหยาสะกำ

Description


ถ้าวันหนึ่ง
ตัวละครที่เราชอบเกิดมีชีวิตขึ้นมาตรงหน้าและสื่อสารกับเราได้
เราจะเดินเข้าไปบอกอะไรเขาล่ะ? สำหรับอุษา
ที่สะสมหนังสืออิเหนาเกือบทุกปก ทุกเวอร์ชั่น
ตัวละครที่เธอสนใจกลับไม่ใช่อิเหนา
แต่ดันเป็นตัวละครประกอบซวยๆ อย่างวิหยาสะกำ
และความซวยนี่เองที่สะกิดใจให้อุษาเข้าข้างตัวละครตัวนี้มาก

แล้วถ้าวันหนึ่ง
วิหยาสะกำเกิดมีชีวิตขึ้นมาตรงหน้าและสื่อสารกับอุษาได้ล่ะ....
อุษาจะทำบอกอะไรกับวิหยาสะกำที่กำลังจะออกไปตายในสนามรบ

โปรดเลือกรอบการแสดง

27 เมษายน 2560   -   19.30 น. 28 เมษายน 2560   -   19.30 น. 29 เมษายน 2560   -   14.00 น. (มีเสวนาหลังการแสดง) 
29 เมษายน 2560   -   19.30 น.

ส่วนหนึ่งของเทศกาลละครวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และศิลปนิพนธ์
ของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือเทศกาลละครก่อนจบ 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 29 เมษายน 2560 ณ
ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เข้าชมฟรี


Event Organizer


เทศกาลละครก่อนจบ 2560
0815597252
chuladrama@gmail.com
Facebook